Házaspárok és élettársak Magyarország

Házaspárok és élettársak Magyarország

Házaspárok és élettársak Magyarország

1. Milyen jog alkalmazandó?

1.1. Milyen jog alkalmazandó egy házaspár vagyonára? Milyen kritériumok/szabályok határozzák meg az alkalmazandó jogot? Milyen nemzetközi egyezményeket kell figyelembe venni egyes országok vonatkozásában?

A házastársak vagyoni jogviszonyaira annak az államnak a jogát kell alkalmazni, amelynek az elbírálás időpontjában mindkét házastárs az állampolgára. (A házastársak közös állampolgársága az az állampolgárság, amellyel mindketten rendelkeznek. Amennyiben a házastársak több közös állampolgársággal rendelkeznek, azt a közös állampolgárságukat kell figyelembe venni, amelyhez őket az ügy összes körülményére tekintettel a legszorosabb kapcsolat fűzi.) Ha az elbírálás időpontjában a házastársak állampolgársága különböző, annak az államnak a jogát kell alkalmazni, amelynek területén a házastársak közös szokásos tartózkodási helye, ennek hiányában utolsó közös szokásos tartózkodási helye található. Ha a házastársaknak nem volt közös szokásos tartózkodási helye, az eljáró bíróság államának jogát kell alkalmazni.

(A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény 24. és 27. §-a)

Magyarország az alkalmazandó jog meghatározására jogsegélyszerződéseket kötött a következő országokkal: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Fehéroroszország, Horvátország, Koszovó, Kuba, Lengyelország, Macedónia, Montenegró, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Vietnam.

1.2. A házastársaknak lehetőségük van megválasztani az alkalmazandó jogot? Ha igen, ezt a választást milyen elvek vezérlik (pl. a választandó jogok, formai követelmények, visszaható hatály)?

A házastársak vagyoni jogviszonyaikra megválaszthatják az alkalmazandó jogot, feltéve, hogy ez az alábbi jogok egyike:
  • a) annak az államnak a joga, amelynek a házastársak egyike a megállapodás megkötésének időpontjában az állampolgára;
  • b) annak az államnak a joga, amelynek területén a házastársak egyike a megállapodás megkötésének időpontjában szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy
  • c) az eljáró bíróság államának a joga.

A jogválasztás joga a házasulókat (a jövendőbeli házastársakat) is megilleti. Jogválasztásra legkésőbb a perfelvételi szakban a bíróság által megállapított határidőn belül van lehetőség. Ha a házastársak másként nem állapodnak meg, a házastársak vagyoni jogviszonyaira alkalmazandó jog megválasztása csak a jövőre nézve bír joghatással.

(A házassági vagyonjogi szerződés alaki szempontból érvényes akkor is, ha megfelel a megkötésének helye szerinti jognak.)

(A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény 28-29. §-a)