Házaspárok és élettársak Olaszország

Házaspárok és élettársak Olaszország

Házaspárok és élettársak Olaszország

1. Milyen jog alkalmazandó?

1.1. Milyen jog alkalmazandó egy házaspár vagyonára? Milyen kritériumok/szabályok határozzák meg az alkalmazandó jogot? Milyen nemzetközi egyezményeket kell figyelembe venni egyes országok vonatkozásában?

A házastársak ellenkező  megállapodásának hiányában közös vagyonukra a személyes   joguk vonatkozik, azaz:
  • a közös nemzeti jog, amennyiben a házastársak állampolgársága azonos;
  • annak az államnak a joga, amelyben házaséletük döntő részét élik, ha állampolgárságuk eltérő, vagy több közös állampolgársággal rendelkeznek (az 1995. május 31-i 218 sz. törvény 29. és 30. cikke).

Olaszország ebben a témában  nemzetközi egyezményt nem ratifikált.

1.2. A házastársaknak lehetőségük van megválasztani az alkalmazandó jogot? Ha igen, ezt a választást milyen elvek vezérlik (pl. a választandó jogok, formai követelmények, visszaható hatály)?

Igen, a házastársak megválaszthatják az alkalmazandó jogot. Megállapodhatnak arról, hogy  vagyoni viszonyaikra annak az államnak a joga vonatkozzon, amelynek legalább egyikük az állampolgára, vagy annak az államnak a joga, ahol legalább egyikük lakik. A jogválasztásról szóló megállapodás formai és tartalmi érvényességére vonatkozó követelményekre a választott jog vagy a szerződés megkötésének helye szerinti jog az irányadó (az 1995. május 31-i 218 sz. törvény 30. cikke).

Az  írásbeliség minimális formai követelmény. A szerződés bármikor megköthető és módosítható; nincs visszamenőleges hatálya, és a szerződés a házasságkötés nyilvántartásba vételének része lehet.