Házaspárok és élettársak Portugália

Házaspárok és élettársak Portugália

Házaspárok és élettársak Portugália

1. Milyen jog alkalmazandó?

1.1. Milyen jog alkalmazandó egy házaspár vagyonára? Milyen kritériumok/szabályok határozzák meg az alkalmazandó jogot? Milyen nemzetközi egyezményeket kell figyelembe venni egyes országok vonatkozásában?

A 2019. január 28-ig megkötött házasságok esetén a házastársak házassági vagyonjogi rendszerére és házassági vagyonjogi szerződéseire a házasságkötésük idején fennálló közös nemzeti joguk alkalmazandó. Ha a házastársak különböző állampolgársággal rendelkeznek, akkor azon ország jogát kell alkalmazni, ahol a házasságkötéskor a házaspár közös szokásos tartózkodási helye volt. Ha nem rendelkeznek közös szokásos tartózkodási hellyel sem, akkor annak az országnak a jogszabályait kell alkalmazni, ahol a házaspár először tartózkodott (a Portugál Polgári Törvénykönyv 53. cikke).

A 2016. június 24-i 2016/1103 európai rendelet elfogadását követően új szabályok alkalmazandók a 2019. január 29-én és azt követően megkötött összes házasság, valamint a rendelet hatálybalépését megelőzően kötött házasságok tekintetében az alkalmazandó jog meghatározására, utóbbi esetben akkor, ha a házastársak 2019. január 29-én vagy azt követően alkalmazandó jogot választottak a házassági vagyonjogi rendszerükre.

Jogválasztás hiányában a 26. cikk a következőképpen határozza meg az alkalmazandó jog meghatározására vonatkozó kapcsoló elvek rangsorát.
  • A házastársak házasságkötést követő első közös szokásos tartózkodási helye.
  • Ennek hiányában a házastársak házasságkötéskori közös állampolgársága. Ez a kritérium nem alkalmazható, ha a házastársak több közös állampolgársággal rendelkeznek.
  • Ennek hiányában azon állam joga, amelyhez a házastársakat a házasságkötés időpontjában együtt a legszorosabb kötelék fűzi.

Kivételes esetben, és akkor, ha a házastársak egyike azt kívánja, a hatáskörrel rendelkező igazságügyi hatóság úgy dönthet, hogy a házasságkötést követő első közös szokásos tartózkodási helytől eltérő állam joga alkalmazandó (22.3. cikk).

1.2. A házastársaknak lehetőségük van megválasztani az alkalmazandó jogot? Ha igen, ezt a választást milyen elvek vezérlik (pl. a választandó jogok, formai követelmények, visszaható hatály)?

2019. január 28-ig a házastársak nem voltak jogosultak megválasztani az alkalmazandó jogot (a Polgári Törvénykönyv 1718. cikke).

A 2016/1103 európai rendelet lehetővé teszi, hogy a felek házassági vagyonjogi rendszerükre alkalmazandó jogként azon államok egyikének jogát válasszák, amelynek legalább a házastársak egyike állampolgára, vagy pedig a jogválasztás idején a házastársak valamelyikének szokásos tartózkodási helye szerinti jogot (22. cikk). Ez a jogválasztás 2019. január 29-től érvényesen kizárólag házassági vagyonjogi szerződésben vagy az alkalmazandó jog megválasztására irányuló megállapodásban és a 23. cikk formai követelményeinek betartásával történhet. Portugáliában a jogválasztás alaki érvényességi feltétele, hogy az közjegyzői közokiratba foglalt házassági vagyonjogi szerződésben vagy az anyakönyvi nyilvántartás köztisztviselője előtt tett nyilatkozatban szerepeljen (a Polgári törvénykönyv 1710. cikke).

Végül a házasság fennállása alatt a házassági vagyonjogi rendszerre alkalmazandó jog megválasztása csak jövőbeli hatállyal bír, kivéve, ha házastársak másképpen állapodtak meg, amely nem érintheti hátrányosan harmadik felek jogait.