Házaspárok és élettársak Románia

Házaspárok és élettársak Románia

Házaspárok és élettársak Románia

1. Milyen jog alkalmazandó?

1.1. Milyen jog alkalmazandó egy házaspár vagyonára? Milyen kritériumok/szabályok határozzák meg az alkalmazandó jogot? Milyen nemzetközi egyezményeket kell figyelembe venni egyes országok vonatkozásában?

A Polgári Törvénykönyv 2590. cikke alapján a házassági vagyonra alkalmazandó jogot a házastársak választhatják meg. Ha nem választanak alkalmazandó jogot, a házassági vagyonra a házasság általános joghatásai tekintetében alkalmazandó jog az irányadó. A Polgári Törvénykönyv 2589. cikke meghatározza, hogy a házasság általános joghatásaira a házastársak közös szokásos tartózkodási helye szerinti jog az irányadó; amennyiben a házastársak nem rendelkeznek közös szokásos tartózkodási hellyel, a házastársak közös állampolgársága szerinti ország joga az irányadó. Amennyiben közös állampolgársággal sem rendelkeznek, annak az országnak a joga alkalmazandó, amelynek területén a házasságot megkötötték. Azonban érdemes megjegyezni, hogy ezektől a rendelkezésektől eltérően a családi lakásra és az azokban található felszerelésekre vonatkozó házastársi jogokat azon ország joga szabályozza, amelynek területén a lakás található. Románia nem részese a házassági vagyonjogi rendszerekre alkalmazandó jogról szóló, 1978. március 14-i hágai egyezménynek.

1.2. A házastársaknak lehetőségük van megválasztani az alkalmazandó jogot? Ha igen, ezt a választást milyen elvek vezérlik (pl. a választandó jogok, formai követelmények, visszaható hatály)?

A házastársaknak lehetőségük van megválasztani a házassági vagyonjogi rendszerükre alkalmazandó jogot. Választási lehetőségük a Polgári Törvénykönyv 2590. cikkének 2. bekezdése alapján a következőkre korlátozódik: annak az országnak a joga, amelynek területén a választás időpontjában az egyik házastárs szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik; annak az országnak a joga, amelynek egyik házastárs állampolgára a választás időpontjában; vagy annak az országnak a joga, ahol a házastársak első közös szokásos tartózkodási helyüket létesítik a házasságkötés után. A jogválasztó megállapodást megköthetik a házasságkötés előtt vagy a házasságkötéssel egyidejűleg vagy a házasság fennállása alatt. A formai követelményeket tekintve a megállapodásnak teljesítenie kell mindazon feltételeket, amelyeket a kiválasztott alkalmazandó jog vagy a megállapodás megkötési helye szerinti jog meghatároz. Ugyanakkor mindkét házastárs által aláírt és dátummal ellátott dokumentum minden esetben kötelező. Amennyiben a házastársak másképp nem döntenek, az újonnan választott jog kizárólag jövőbeli hatállyal bír. A jogválasztás nem sértheti harmadik felek jogait.