Házaspárok és élettársak Spanyolország

Házaspárok és élettársak Spanyolország

Házaspárok és élettársak Spanyolország

1. Milyen jog alkalmazandó?

1.1. Milyen jog alkalmazandó egy házaspár vagyonára? Milyen kritériumok/szabályok határozzák meg az alkalmazandó jogot? Milyen nemzetközi egyezményeket kell figyelembe venni egyes országok vonatkozásában?

A 2018. január 28-ig megkötött házasságokra a spanyol nemzeti szabályok alkalmazandók. A házasság joghatásaira vonatkozóan a házastársak házasságkötéskor fennálló közös személyes joga az irányadó (amelyet az állampolgárság és – amennyiben mindkét házastárs spanyol állampolgár – a „vecindad civil” (regionális állampolgárság) határoz meg, amely arról rendelkezik, hogy a különböző spanyol rendszerek közül melyik alkalmazandó).  Ilyen jog hiányában a házastársak egyikének személyes joga vagy szokásos tartózkodási helye szerinti joga az irányadó, a házastársak házasságkötés előtt közokiratba foglalt megállapodása alapján. Amennyiben nem választottak alkalmazandó jogot, akkor a házasság joghatásait a közvetlenül a házasságkötést követő közös szokásos tartózkodási hely szerinti jog szabályozza, vagy ha nincs ilyen tartózkodási hely, akkor a házasságkötés helye szerinti jog (a [Código Civil] Polgári Törvénykönyv 9. cikkének 2. bekezdése).

Abban az esetben, ha az alkalmazandó jogot nem lehet meghatározni (pl. házasságkötés előtt erről szerződésben nem rendelkező, különböző vecindad civillel (regionális állampolgársággal) rendelkező házastársak vagy a házasságkötést követően közös szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkező és külföldön házasságot kötött házastársak esetén), a spanyol állampolgárok között kötött házasságokra vonatkozó kollíziós szabályok alkalmazandóak ( a Polgári Törvénykönyv 16. cikkének 3. bekezdése).

A 2016. június 24-i 2016/1103 európai rendelet elfogadását követően új szabályok alkalmazandók a 2019. január 29-én és azt követően megkötött összes házasság, valamint a rendelet hatálybalépését megelőzően kötött házasságok tekintetében az alkalmazandó jog meghatározására, utóbbi esetben akkor, ha a házastársak 2019. január 29-én vagy azt követően alkalmazandó jogot választottak a házassági vagyonjogi rendszerükre.

Jogválasztás hiányában a 26. cikk a következőképpen határozza meg az alkalmazandó jog meghatározására vonatkozó kapcsoló elvek rangsorát.
  • A házastársak házasságkötést követő első közös szokásos tartózkodási helye.
  • Ennek hiányában a házastársak házasságkötéskori közös állampolgársága. Ez a kritérium nem alkalmazható, ha a házastársak több közös állampolgársággal rendelkeznek.
  • Ennek hiányában azon állam joga, amelyhez a házastársakat a házasságkötés időpontjában együtt a legszorosabb kötelék fűzi.

Kivételes esetben, és akkor, ha a házastársak egyike azt kívánja, a hatáskörrel rendelkező igazságügyi hatóság úgy dönthet, hogy a házasságkötést követő első közös szokásos tartózkodási helytől eltérő állam joga alkalmazandó (22.3. cikk).

1.2. A házastársaknak lehetőségük van megválasztani az alkalmazandó jogot? Ha igen, ezt a választást milyen elvek vezérlik (pl. a választandó jogok, formai követelmények, visszaható hatály)?

2019. január 28-ig csak a különböző állampolgársággal rendelkező házastársak választhattak szabadon jogot. Az 1.1. pontban leírt szabályoknak megfelelően választhatták valamelyik házastársra alkalmazandó jogot (azaz a házastársak valamelyikének személyes jogát – lásd fent – vagy a házastársak valamelyikének házasságkötés időpontjában fennálló szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogát). (a Polgári Törvénykönyv 9. cikkének 2. bekezdése).

A 2016/1103 európai rendelet lehetővé teszi, hogy a felek házassági vagyonjogi rendszerükre alkalmazandó jogként azon államok egyikének jogát válasszák, amelynek legalább a házastársak egyike állampolgára, vagy pedig a jogválasztás idején a házastársak valamelyikének szokásos tartózkodási helye szerinti jogot (22. cikk). Ez a jogválasztás 2019. január 29-től érvényesen kizárólag házassági vagyonjogi szerződésben vagy az alkalmazandó jog megválasztására irányuló megállapodásban és a 23. cikk formai követelményeinek betartásával történhet, a formai követelmény ez esetben azt jelenti, hogy közjegyzői közokirati forma kötelező.

Végül a házasság fennállása alatt a házassági vagyonjogi rendszerre alkalmazandó jog megválasztása csak jövőbeli hatállyal bír, kivéve, ha házastársak másképpen állapodtak meg, amely nem érintheti hátrányosan harmadik felek jogait.