Házaspárok és élettársak Szlovákia

Házaspárok és élettársak Szlovákia

Házaspárok és élettársak Szlovákia

1. Milyen jog alkalmazandó?

1.1. Milyen jog alkalmazandó egy házaspár vagyonára? Milyen kritériumok/szabályok határozzák meg az alkalmazandó jogot? Milyen nemzetközi egyezményeket kell figyelembe venni egyes országok vonatkozásában?

A házastársak személyi és vagyoni jogviszonyait annak az államnak a joga szabályozza, amelynek a házastársak az állampolgárai. Ha a házastársak különböző államok állampolgárai, a fenti a jogviszonyok tekintetében a szlovák jog az irányadó. A házassági szerződésekre a szerződés megkötésének időpontjában a házastársak vagyoni jogviszonyaira alkalmazandó jog az irányadó (A nemzetközi magán- és eljárásjogról szóló törvény (ZMPS) 21. §-a).

1.2. A házastársaknak lehetőségük van megválasztani az alkalmazandó jogot? Ha igen, ezt a választást milyen elvek vezérlik (pl. a választandó jogok, formai követelmények, visszaható hatály)?

Szlovákiában az alkalmazandó jog megválasztása nem lehetséges.