Házaspárok és élettársak Szlovénia

Házaspárok és élettársak Szlovénia

Házaspárok és élettársak Szlovénia

1. Milyen jog alkalmazandó?

1.1. Milyen jog alkalmazandó egy házaspár vagyonára? Milyen kritériumok/szabályok határozzák meg az alkalmazandó jogot? Milyen nemzetközi egyezményeket kell figyelembe venni egyes országok vonatkozásában?

A házastársak személyi és vagyonjogi viszonyait annak az országnak a joga szabályozza, amelynek mindkét házastárs állampolgára. Amennyiben különböző állampolgársággal rendelkeznek, az állandó lakóhely szerinti ország jogát kell alkalmazni. Amennyiben különböző állampolgársággal és különböző országban található állandó lakóhellyel rendelkeznek, annak az országnak a jogát kell alkalmazni, ahol a legutóbbi közös lakóhelyük volt található. Ha az alkalmazandó jogot e szabályok szerint nem lehet meghatározni, annak az országnak a jogát kell alkalmazni, amelyhez a házastársakat a legszorosabb kapcsolat fűzi (A nemzetközi magán- és eljárási jogról szóló törvény 38. cikkének (1) bekezdése).

Hasonlóképpen, a közös állampolgárság szerinti ország joga szabályozza a házasságon kívül együtt élő partnerek vagyonjogi kapcsolatait. Amennyiben különböző állampolgársággal rendelkeznek, a közös lakóhely szerinti ország jogát kell alkalmazni.

Amennyiben a házaspár vagyonát érintő megállapodást kötött, a vagyonjogi kapcsolatokra alkalmazandó jog a megállapodás megkötésének idején irányadó jog lesz.

Szlovénia házassági vagyonjogi kapcsolatokra vonatkozó kollíziós szabályokat is tartalmazó, nemzetközi jogsegélyre vonatkozó kétoldalú egyezményeket kötött a Cseh Köztársasággal, Franciaországgal, Lengyelországgal, Magyarországgal, Mongóliával, az Oroszországi Föderációval, Romániával és Szlovákiával (lásd a következő weboldalt: http://www.mp.gov.si/).

1.2. A házastársaknak lehetőségük van megválasztani az alkalmazandó jogot? Ha igen, ezt a választást milyen elvek vezérlik (pl. a választandó jogok, formai követelmények, visszaható hatály)?

A házastársak abban az esetben választhatják meg a vagyonjogi kapcsolataikra alkalmazandó jogot, ha a vagyonjogi kapcsolataikra eredetileg alkalmazandó jog ezt a választást lehetővé teszi (A nemzetközi magán- és eljárási jogról szóló törvény 39. cikke). A választott jog azonban nem alkalmazható, ha alkalmazásának joghatása a Szlovén Köztársaság közrendjével ellentétes lenne (A nemzetközi magán- és eljárási jogról szóló törvény 6. cikke). A szlovén jog önmagában nem teszi lehetővé az alkalmazandó jog megválasztását.