Házaspárok és élettársak Ukrajnában

Házaspárok és élettársak Ukrajnában

Házaspárok és élettársak Ukrajnában

1. Milyen jog alkalmazandó?

1.1. Milyen jog alkalmazandó egy házaspár vagyonára? Milyen kritériumok/szabályok határozzák meg az alkalmazandó jogot? Milyen nemzetközi egyezményeket kell figyelembe venni egyes országok vonatkozásában?

A házastársak által a házasság fennállása alatt szerzett vagyon közös vagyonukba tartozik, még akkor is, ha egyiküknek nem volt önálló jövedelme tanulmányai, a háztartás fenntartása, vagy a gyermekek gondozása stb. miatt, kivéve, ha szerződésük vagy jogszabály másként rendelkezik.

Úgy tekintendő, hogy minden, a házasság fennállása alatt szerzett vagyontárgy - az egyéni használatra szánt dolgok és az Ukrajna Családjogi Törvénykönyvének 57. cikkében meghatározott kivételek kivételével - a házastársak közös vagyonába tartozik.

Ezt a vélelmet Ukrajna Polgári Törvénykönyvének 368. cikke és Ukrajna Családjogi Törvénykönyvének 60. cikke állapítja meg. A hatályos ukrán jogszabályok a "házasság jogkövetkezményei egységes státuszának" koncepcióját követik, amely szerint a házastársak közötti valamennyi (személyes és vagyoni) jogviszony a házasság általános jogkövetkezményeinek hatálya alá tartozik. Ezt a rendelkezést többek között az EU Miniszteri Bizottságának "A házastársaknak a háztartás fenntartása és a családi otthon használata tekintetében fennálló jogairól" szóló 1981. évi ajánlásai tartalmazzák.

Ukrajna ratifikálta a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről szóló, 1993. évi minszki egyezményt (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_009).

Ukrajna a családjogi jogviszonyok tekintetében nyújtott jogsegélyről szóló megállapodásokat is aláírt alá olyan országokkal, mint például:

Fontos hangsúlyozni, hogy a házastársaknak jogukban áll a házassági vagyonjogi rendszer általános törvényi szabályozását a közöttük létrejött házassági vagyonjogi szerződéssel felváltani.

1.2. A házastársaknak lehetőségük van megválasztani az alkalmazandó jogot? Ha igen, ezt a választást milyen elvek vezérlik (pl. a választandó jogok, formai követelmények, visszaható hatály)?

Ukrajna Családjogi törvénykönyvének 63. cikke kimondja, hogy a házastársak egyenlő jogokkal rendelkeznek a vagyonközösségből fakadóan a tulajdonukban lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára és az azokkal történő rendelkezésre, kivéve, ha szerződésük másként rendelkezik.

Ukrajna "Nemzetközi magánjogról" szóló törvénye 59. és 61. cikkének rendelkezéseivel összhangban a házassági vagyonjogi rendszer jogkövetkezményeinek szabályozása érdekében a házastársak választhatják az egyikük személyes joga szerinti jogot, vagy annak az államnak a jogát, amelyben az egyik házastárs szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, illetve ingatlanok tekintetében az ingatlan fekvése szerinti állam jogát.