Poros Austrija

Poros Austrija

Poros Austrija

1. Kokia teisė taikoma?

1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Jei sutuoktiniai patys nepasirenka teisės, taikoma santuokos sudarymo metu taikytina teisė (§ 19 Internationales Privatrechts-Gesetz, IPRG). T. y. dabartinės arba paskutinės santuokos metu turėtos bendros pilietybės teisė, jei vienas sutuoktinis ją išlaiko (§ 18 1 Z 1 pastraipa IPRG). Kitaip taikoma tos šalies, kurioje yra abiejų sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, teisė arba paskutinės jų santuokos metu turėtos bendros nuolatinės gyvenamosios vietos teisė, jei vienas sutuoktinis ją išlaikė (§ 18 1 Z 2 pastraipa IPRG).

1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Sutuoktiniai gali laisvai pasirinkti, kokia teisė bus taikoma turto klausimams spręsti. Kol nepažeidžia Austrijos viešosios tvarkos (§ 6 IPRG), sutuoktiniai gali rinktis be apribojimų. Pasirinkta teisė nebūtinai turi pabrėžti santuokinį ryšį. Pageidaujama teisė pasirenkama aiškiai (§ 19 IPRG).