Poros Čekija

Poros Čekija

Poros Čekija

1. Kokia teisė taikoma?

1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Pagrindinės taikytinos teisės nustatymo taisyklės pateikiamos Įstatyme Nr. 91/2012 dėl tarptautinės privatinės teisės (rink.). Remiantis Įstatymo dėl tarptautinės privatinės teisės 49 straipsnio 3 dalimi, sutuoktinių turtinius santykius reglamentuoja šalies, kurioje sutuoktiniai gyvena, teisė. Jei sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta yra skirtingose šalyse, tokių sutuoktinių turtinius santykius reglamentuoja šalies, kurios pilietybę turi abu sutuoktinai, teisė. Jei sutuoktiniai turi skirtingas pilietybes, tokius santykius reglamentuoja Čekijos teisė. Šiuos santykius taip pat reglamentuoja dvišalės teisinės pagalbos civilinėse, komercinėse ir šeimos bylose sutartys, pasirašytos tarp Čekijos Respublikos ir buvusių socialistinių valstybių (pvz., 1976 m. lapkričio 25 d. sutartis su Bulgarija, 1987 m. gruodžio 21 d. sutartis su Lenkija, 1964 m. sausio 21 d. sutartis su buvusia Jugoslavijos socialistine federacine respublika, 1994 m. liepos 11 d. sutartis su Rumunija), kuriomis nustatyta, kad nustatant teisės taikymą, lemiamas faktorius yra pilietybė. Bendra nuolatinė sutuoktinių gyvenamoji vieta lemiamu faktoriumi tampa tik tuomet, kai sutuoktiniai turi skirtingas pilietybes. 1982 m. rugpjūčio 12 d. sutartyje su buvusia Tarybų Sąjunga (sutartis galioja Rusijai, Moldovai, Kirgizijai ir Gruzijai) ir 2001 m. gegužės 28 d. sutartyje su Ukraina lemiamu faktoriumi nustatoma bendra nuolatinė sutuoktinių gyvenamoji vieta. Minėtų tarptautinių sutarčių nuostatos taikomos vietoj įstatyminių nuostatų.

Registruotos partnerystės, panašūs santykiai ir jų poveikis, įskaitant partnerių asmeninių ir turtinių santykių pasikeitimą, reglamentuojami šalies, kurioje registruota partnerystė ar panašūs santykiai buvo sudaryti, tteise (Įstatymo dėl tarptautinės privatinės teisės 67 straipsnio 2 dalis).

1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Remiantis Įstatymo dėl tarptautinės privatinės teisės 49 straipsnio 4 dalimi sutuoktiniai gali susitarti, kad jų turtinius santykius reglamentuoja:
  • šalies, kurios pilietybę turi vienas iš sutuoktinių, teisė, arba
  • šalies, kuri yra vieno iš sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, teisė, arba
  • nekilnojamojo turto atveju - šalies, kurioje tas nekilnojamasis turtas yra, teisė arba
  • Čekijos teisė.

Susitarimas turi būti sudarytas dalyvaujant notarui kaip autentiškas dokumentas ar panašios formos dokumentas, jei susitarimas sudaromas užsienyje.