Poros Estija

Poros Estija

Poros Estija

1. Kokia teisė taikoma?

1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Atsižvelgiant į Tarptautinės privatinės teisės kodeksą, jei sutuoktiniai nepasirinko teisės, tuomet jų turtiniams santykiams turi būti taikoma teisė, kuri taikoma bendriems santuokos teisiniams padariniams tuo metu, kai sutuoktiniai sudarė santuoką. Bendri teisiniai padariniai nustatomi pagal šalies, kurioje yra sutuoktinių bendra gyvenamoji vieta, teisę. Jei nėra bendros gyvenamosios vietos, taikoma šalies, kurios piliečiai yra abu sutuoktiniai, teisė. Jei sutuoktinių gyvenamosios vietos yra skirtingose valstybėse ir jie turi skirtingas pilietybes, santuokos bendri teisiniai padariniai turi būti nustatomi pagal jų paskutinės bendros gyvenamosios vietos valstybės teisę, jei vieno sutuoktinio gyvenamoji vieta vis dar yra šioje valstybėje. Jei pagal prieš tai minėtus pagrindus neįmanoma nustatyti, kuri teisė taikoma, taikoma šalies, su kuria sutuoktiniai yra kitais atžvilgiais labiausiai susiję, teisė.

Jei sutuoktiniai ar vienas iš sutuoktinių yra Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Rusijos ar Ukrainos pilietis arba jei sutuoktiniai gyvena minėtose valstybėse, konkrečiu atveju taikomos tarptautiniuose susitarimuose (sutartyse dėl teisinės pagalbos) nustatytos skirtingos taisyklės.

1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Atsižvelgiant į Tarptautinės privatinės teisės kodeksą sutuoktiniai gali pasirinkti teisę, taikomą jų turtiniams santykiams. Jie gali pasirinkti valstybės, kurioje gyvena vienas iš sutuoktinių, teisę arba valstybės, kurios piliečiu yra vienas iš sutuoktinių teisės pasirinkimo metu, teisę.