Poros Graikija

Poros Graikija

Poros Graikija

1. Kokia teisė taikoma?

1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Sutuoktinių nuosavybės režimą reglamentuoja sutuoktinių asmeniniams santykiams po santuokos sudarymo taikoma teisė (Graikijos civilinio kodekso 14 ir 15 straipsniai,  toliau – GCK), toliau nurodyta tvarka: 1. šalies, kurios pilietybę pastaruoju metu turi santuokoje gyvenantys sutuoktiniai, jei bent vienas iš sutuoktinių turi pilietybę, teisė 2. jei sutuoktiniai neturi pilietybės, šalies, kurioje yra paskutinė santuokoje gyvenančių sutuoktinių bendra nuolatinė gyvenamoji vieta, teisė ir 3. jei bendra nuolatinė gyvenamoji vieta nėra nustatyta, tai šiuos santykius reglamentuoja šalies, su kuria juos sieja artimiausi ryšiai, teisė.

1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Sutuoktiniai vedybų sutartimi negali pasirinkti jų nuosavybę reglamentuojančios teisės. Tokį pasirinkimą reglamentuojančios 1978 m. kovo 14 d. Hagos konvencijos Graikija neratifikavo. Dėl šios priežasties Graikijos privatinės tarptautinės teisės nuostatos taikomos ex lege.