Poros Italija

Poros Italija

Poros Italija

1. Kokia teisė taikoma?

1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Jei sutuoktiniai nesusitarė kitaip, jų nuosavybei taikoma jų asmeninius santykius reglamentuojanti teisė, t.y.:
  • jų bendra nacionalinė teisė, jei sutuoktiniai turi tą pačią pilietybę;
  • šalies, kurioje sutuoktiniai tuo metu gyvena, jei jie turi skirtingas pilietybes arba keletą skirtingų pilietybių, teisė (1995 5 31 d. Įstatymo Nr. 218 29 ir 30 straipsniai).

Italija neratifikavo jokių šiuos dalykus reglamentuojančių konvencijų.

1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Taip, sutuoktiniai turi teisę pasirinkti taikomą teisę. Sutuoktiniai gali susitarti, kad jų nuosavybė būtų reglamentuojama pagal šalies, kurios piliečiu yra bent vienas iš jų, teisė arba šalies, kurioje bent vienas iš jų gyvena, teisė. Sutarties, kuria pasirenkama taikoma teisė, sudarymą ir jos turinį reglamentuoja pasirinkta teisė arba tos vietos, kurioje sudaryta sutartis,  teisė (1995 5 31 d. Įstatymo Nr. 218 30 straipsnis).

Mažiausias reikalavimas yra tas, kad sutartis turi būti sudaroma raštu. Sutartis gali būti sudaroma ar papildoma bet kuriuo metu, jos nuostatos netaikomos atgaline tvarka, o sutartis turi būti įregistruojama santuokų sudarymo registre.