Poros Kroatija

Poros Kroatija

Poros Kroatija

1. Kokia teisė taikoma?

1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Sutuoktinių turto teisinius režimus reglamentuoja šalies, kurios pilietybę abu sutuoktiniai turi, teisė. Jei sutuoktiniai turi skirtingų šalių pilietybę, taikoma jų bendros nuolatinės gyvenamosios šalies teisė. Jei sutuoktiniai yra skirtingų šalių piliečiai arba neturi bendros nuolatinės gyvenamosios vietos, taikoma paskutinės bendros nuolatinės gyvenamosios šalies teisė. Jei remiantis šiais principais neįmanoma nustatyti taikytinos teisės, taikoma Kroatijos teisė (Privatinės tarptautinės teisės įstatymo 36 straipsnis).

Sutarčių nustatytiems sutuoktinių turto teisiniams režimams taikytina yra ta teisė, kuri buvo taikoma įstatymų nustatytam sutuoktinių turto teisiniam režimui sutuoktinių sutarties sudarymo metu.

Kroatijos Respublika nėra pasirašiusi 1978 m. Hagos konvencijos dėl sutuoktinių turto teisiniams režimams taikytinos teisės.

Kroatija sudarė dvišalius susitarimus dėl tarptautinės teisinės pagalbos, kuriuose išdėstytos su sutuoktinių turtiniais santykiais susijusios kolizinės normos, su Čekijos Respublika, Vengrija, Mongolija, Lenkija, Rumunija, Rusijos Federacija ir Slovakijos Respublika (išsamesnę informaciją rasite adresu http://www.mprh.hr/bilateralna-suradnja-01).

1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Kroatijos teisės nuostatomis nėra nustatyta galimybė pasirinkti taikytiną teisę, todėl jei abu sutuoktiniai yra Kroatijos piliečiai, tokio pasirinkimo atlikti negalima. Tačiau, jei vienas iš sutuoktinių yra kitos šalies pilietis ir jei pasirinkti taikytiną teisę galima remiantis sutuoktinių turtiniams santykiams iš pradžių taikyta teise (teise, kuri taikoma sutuoktinių sutarties sudarymo metu), sutuoktiniai gali pasirinkti taikytiną teisę (Privatinės tarptautinės teisės įstatymo 37 straipsnis), jei tos teisės taikymo poveikis neprieštaraus Kroatijos Respublikos viešajai tvarkai (Konstitucijai) (Privatinės tarptautinės teisės įstatymo 4 straipsnis).