Poros Latvija

Pāri Latvija

Pāri Latvija

1. Kokia teisė taikoma?

1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Sutuoktinių nuosavybės turto režimui taikoma Latvijos teisė, jei sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Latvijoje. Jei sutuoktinių nuosavybė yra Latvijoje, tai tokios nuosavybės reglamentavimas irgi yra Latvijos teisės dalykas, net jei sutuoktiniai Latvijoje neturi gyvenamosios vietos Latvijos Civilinio kodekso 13 straipsnis (toliau – CK).

1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Latvijos teisė nenumato teisės pasirinkimo galimybės.