Poros Lenkija

Poros Lenkija

Poros Lenkija

1. Kokia teisė taikoma?

1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Asmeniniams ir turtiniams sutuoktinių santykiams taikoma tos šalies teisė, kurios piliečiai yra abu sutuoktiniai (Tarptautinės privatinės teisės 51 straipsnio 1 dalis). Jei sutuoktiniai yra skirtingų pilietybių, taikoma tos šalies teisė, kurioje abu sutuoktiniai nuolat gyvena ("nuolatinė gyvenamoji vieta" yra vieta, kurioje asmuo pasilieka ketindamas įkurti joje nuolatinę savo gyvenamąją vietą; Civilinio kodekso 25 straipsnis). Jei sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje valstybėje, taikoma tos šalies teisė, kurioje yra abiejų sutuoktinių gyvenamoji vieta. Jei sutuoktiniai negyvena toje pačioje valstybėje, taikoma tos šalies teisė, su kuria sutuoktiniai yra artimiausiai susiję (Tarptautinės privatinės teisės 51 straipsnio 2 dalis).

1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Sutuoktiniai gali pasirinkti savo turtiniams santykiams ir vedybų sutarčiai taikytiną tos šalies teisę, kurios pilietis yra kuris nors iš sutuoktinių arba tos šalies, kurioje yra vieno iš sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji arba gyvenamoji vieta. Taikytiną teisę jie gali pasirinkti iki santuokos sudarymo arba santuokos laikotarpiu (Tarptautinės privatinės teisės 52 straipsnio 1 dalis). Jei sutuoktiniai to nepadaro, vedybų sutarčiai taikoma teisė, kuri buvo taikoma asmeniniams ir turtiniams sutuoktinių santykiams sutarties sudarymo momentu (Tarptautinės privatinės teisės 52 straipsnio 2 dalis).

Kad taikytinos teisės pasirinkimas būtų galiojantis, jį privaloma atlikti tokia forma, kokią vedybų sutartims nustato pasirinktoji teisė arba tos šalies teisė, kurioje įvyksta teisės pasirinkimas (Tarptautinės privatinės teisės 52 straipsnio 3 dalis). Pagal Lenkijoje galiojančius įstatymus vedybų sutartį privaloma sudaryti notaro tvirtinamu oficialiu dokumentu (Civilinio kodekso 73 straipsnio 2 dalis ir Šeimos ir globos kodekso 47 straipsnio 1 dalis).