Poros Lietuva

Poros Lietuva

Poros Lietuva

1. Kokia teisė taikoma?

1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Sutuoktinių nuosavybės turto režimą reglamentuoja tos šalies teisė, kurioje yra abiejų sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta („nuolatinė gyvenamoji vieta“ yra vieta, kurioje asmuo paprastai gyvena, ketindamas joje pasilikti, ir kurią laiko savo asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų buvimo vieta). Jei sutuoktinių nuolatinės gyvenamosios vietos yra skirtingose šalyse, taikoma tos šalies teisė, kurios piliečiais yra abu sutuoktiniai. Jei sutuoktiniai niekada neturėjo bendros nuolatinės gyvenamosios vietos ir yra skirtingų šalių piliečiai, taikoma tos šalies, kurioje buvo sudaryta santuoka, teisė (Civilinio kodekso (toliau – CK) 1.28 straipsnio 1 dalis).

1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Sutuoktiniai turi teisę pasirinkti taikomą teisę. Sutuoktiniai gali pasirinkti tos šalies, kurioje abu turi arba ateityje turės nuolatinę gyvenamąją vietą, teisę arba šalies, kurioje buvo sudaryta santuoka, teisę, arba šalies, kurios piliečiu yra vienas iš sutuoktinių, teisę (CK 1.28 straipsnio 2 dalis).