Poros Liuksemburgas

Poros Liuksemburgas

Poros Liuksemburgas

1. Kokia teisė taikoma?

1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Jei sutuoktiniai nepasirinko kitaip, sutuoktinių nuosavybės turto režimui taikoma teisė, susijusi su jų pilietybe, jei sutuoktiniai turi vienodą pilietybę. Jei sutuoktinių pilietybės skirtingos, tai sutuoktinių nuosavybės turto režimui taikoma tos šalies, kurioje po santuokos sudarymo yra pirmoji sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, teisė (1978 m. kovo 14 d. Hagos konvencijos dėl taikytinos teisės sutuoktinių turto režimui, kurios nuostatos buvo perkeltos į Liuksemburgo teisę 1984 m. kovo 17 d. įstatymu , 4 straipsnis).

1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Būsimieji sutuoktiniai, net jei jie turi vienodą pilietybę, gali pasirinkti teisės, taikytinos sutuoktinių nuosavybės turto režimui taikymą arba apribojimą. Sutuoktiniai gali pasirinkti vienos iš toliau nurodytų teisių taikymą: šalies, kurios pilietybę pasirinkimo momentu turi vienas iš būsimų sutuoktinių; šalies, kurioje pasirinkimo momentu yra vieno iš būsimų sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta; šalies, kurioje yra pirmoji vieno iš sutuoktinių nustatyta nuolatinė gyvenamoji vieta po santuokos sudarymo (Hagos konvencijos 3 ir 6 straipsniai).

Taikomos teisės pasirinkimas turi būti atliekamas pasirinkimą aiškiai nurodant vedybų sutarčiai taikoma forma arba nustatomas, remiantis būtinųjų vedybų sutarties nuostatų vykdymu (Hagos konvencijos 11 ir 13 straipsniai). Civilinio kodekso (Code civil , toliau – CK) 1387 straipsnyje nustatyta, kad nustatyta taikoma teisė negali prieštarauti priimtiems moralės principams arba Civilinio kodekso 1388 ir paskesniems straipsniams.