Poros Slovakija

Poros Slovakija

Poros Slovakija

1. Kokia teisė taikoma?

1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Asmeninius ir turtinius sutuoktinių santykius reglamentuoja šalies, kurios piliečiai yra sutuoktiniai, teisė. Jei sutuoktiniai yra skirtingų šalių piliečiai, tuos santykius reglamentuoja Slovakijos teisė. Vedybų sutartis reglamentuoja sutuoktinių turtiniams santykiams sutarties sudarymo metu taikoma teisė (Zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom – Tarptautinės privatinės ir proceso teisės įstatymo 21 straipsnis (toliau – ZMPS).

1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Slovakijos įstatymai neleidžia pasirinkti taikomos teisės.