Poros Slovėnijoje

Poros Slovėnijoje

Poros Slovėnijoje

1. Kokia teisė taikoma?

1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Sutuoktinių asmeninius ir turtinius santykius reguliuoja tos šalies teisė, kurios piliečiai yra abu sutuoktiniai. Jei jie yra skirtingų šalių piliečiai, taikoma tos šalies teisė, kurioje yra nuolatinė jų gyvenamoji vieta. Jei jie nėra tos pačios šalies piliečiai ir neturi nuolatinės gyvenamosios vietos toje pačioje šalyje, taikoma tos šalies teisė, kurioje jie paskutinį kartą kartu gyveno. Jei taikytinos teisės negalima nustatyti pagal šias taisykles, taikoma tos šalies teisė, su kuria sutuoktiniai yra artimiausiai susiję (Tarptautinės privatinės teisė ir proceso įstatymo 38 straipsnio 1 dalis).

Taip pat turtinius nesusituokusių kartu gyvenančių partnerių santykius reguliuoja tos šalies teisė, kurios piliečiai yra abu partneriai. Jei jie yra skirtingų šalių piliečiai, taikoma tos šalies teisė, kurioje yra bendra jų gyvenamoji vieta.

Jei susituokusi pora sudarė sutartį dėl nuosavybės, taikytina teisė, kuri buvo taikoma jų turtiniams santykiams tuo metu, kai jie sudarė sutartį.

Dvišalės konvencijos dėl tarptautinės teisinės pagalbos, kuriose numatytos sutuoktinių turtinių santykių teisės kolizijos taisyklės, yra pasirašytos su Čekija, Prancūzija, Vengrija, Mongolija, Lenkija, Rumunija, Rusijos Federacija ir Slovakija (žr. http://www.mp.gov.si/).

1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Sutuoktiniai gali pasirinkti jų turtiniams santykiams taikytiną teisę, jei iš pradžių jų turtiniams santykiams taikyta teisė leidžia daryti tokį pasirinkimą (Tarptautinės privatinės teisės ir proceso įstatymo 39 straipsnis). Tačiau pasirinktoji teisė nebus taikoma, jei dėl jos taikymo daromas poveikis prieštaraus Slovėnijos Respublikos viešajai tvarkai (Tarptautinės privatinės teisės ir proceso įstatymo 6 straipsnis). Pačioje Slovėnijos teisėje nenumatyta galimybė pasirinkti taikytiną teisę.