Poros Vengrija

Poros Vengrija

Poros Vengrija

1. Kokia teisė taikoma?

1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Sutuoktinių nuosavybės santykius santuokos galiojimo laikotarpiu reglamentuoja bendrosios teisės nuostatos (įskaitant išlaikymo prievoles ir vedybų sutartis). Asmenims taikoma tos šalies, kurios piliečiais jie yra, teisė. Jei asmuo turi kelias pilietybes, iš kurių viena yra Vengrijos pilietybė, jam taikoma Vengrijos teisė. Jei asmuo turi kelių šalių pilietybes, išskyrus Vengrijos, arba jis neturi pilietybės, taikoma tos šalies, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta (nuolatinė gyvenamoji vieta yra vieta, kurioje asmuo nuolat gyvena, arba gyvena ketindamas įsikurti, teisė; 1979 m. Įstatyminio potvarkio Nr. 13 dėl privatinės tarptautinės teisės 12 straipsnio 1 dalis (toliau – PTTĮP). Jei asmens nuolatinė gyvenamoji vieta yra Vengrijoje, jam taikoma Vengrijos teisė. Jei asmuo turi nuolatines gyvenamąsias vietas tik įvairiose užsienio šalyse, jam taikoma tos šalies, su kuria jį sieja stipriausi ryšiai, teisė. Jei asmeniui taikomos teisės negalima nustatyti, remiantis pirmiau paminėtomis nuostatomis, ir tas asmuo neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, jam taikoma teisė nustatoma pagal jo gyvenamąją vietą (įprasta gyvenamoji vieta, kur asmuo gyvena ilgesnį laiką be ketinimo įsikurti; PTTĮP 12 straipsnio 2 dalis). Jei asmuo turi kelias gyvenamąsias vietas, iš kurių viena yra Vengrijoje, jam taikoma Vengrijos teisė.

Jei sutuoktiniams taikomos skirtingos teisės, tai taikomos jų paskutinės bendrosios teisės normos. Jei tokios teisės nėra ar jos negalima nustatyti, taikoma tos šalies, kurioje yra paskutinė sutuoktinių bendra nuolatinė gyvenamoji vieta, teisė. Jei sutuoktiniai neturėjo bendros nuolatinės gyvenamosios vietos, tai turi būti taikoma bylą nagrinėjančio teismo ar kitos institucijos nacionalinė teisė. Sutuoktiniams taikomos teisės pasikeitimas neturi jokios įtakos tarp sutuoktinių jau egzistuojantiems nuosavybės santykiams (įskaitant išlaikymo prievoles ir vedybų sutartį).

(PTTĮP 11 straipsnis, 39 straipsnio 1–4 dalys)

Vengrija yra pasirašiusi teisinės pagalbos sutartis, kurios yra svarbios, nustatant taikomą teisę su šiomis šalimis: Albanija, Baltarusija, Bosnija-Hercegovina, Bulgarija, Kroatija, Kuba, Čekijos Respublika, Kosovu, Makedonija, Juodkalnija, Rusija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Lenkija, Rumunija ir Vietnamu.

1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Vengrijos teisė sutuoktiniams neleidžia pasirinkti taikomos teisės.