Pāri Austrija

Pāri Austrija

Pāri Austrija

1. Kurš likums ir piemērojams?

1.1. Kurš likums ir piemērojams laulāto mantu attiecībām? Kādi kritēriji/noteikumi tiek izmantoti, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus? Kuras starptautiskās konvencijas ir jāievēro dažādās valstīs?

Ja laulātie nav izvēlējušies likumu, tad tiek piemērots likums, kas reglamentē personisko īpašumu laulības laikā (Starptautisko privāttiesību likuma 19. pants (§ 19 Internationales Privatrechts-Gesetz, IPRG)). Tas attiecas uz vispārēju likumu vai, ja tāda nav, uz pēdējo vispārējo personisko statūtu (= valsts piederība) ar nosacījumu, ka viens no laulātajiem ir saglabājis to (Starptautisko privāttiesību likuma 18. panta 1. daļas 1. rk. (§ 18 para 1 Z 1 IPRG)). Pretējā gadījumā piemēro tās valsts tiesību aktus, kur abiem laulātajiem ir pastāvīgā dzīvesvieta vai, ja tāda nav, tās valsts likumu, kur abiem laulātajiem bija pēdējā kopējā pastāvīgā dzīvesvieta ar nosacījumu, ka viens no laulātajiem ir saglabājis to (Starptautisko privāttiesību likuma 18. panta 1. daļas 2. rk. (§ 18 para 1 Z 2 IPRG)).

1.2. Vai laulātajiem ir iespēja izvēlēties piemērojamo likumu? Ja jā, tad kādi principi reglamentē šo izvēli (piemēram, likumi, oficiālās prasības, atpakaļejošais spēks)?

Laulātajiem ir iespēja brīvi izvēlēties likumu, kuru viņi vēlas piemērot savam īpašumam. Ciktāl tas nav pretrunā Austrijas sabiedriskajai kārtībai (Starptautisko privāttiesību likuma 6. pants (§ 6 IPRG)) laulātie nav ierobežoti likumu izvēlē – nav nepieciešams pierādīt laulības esamību. Likuma izvēlei jābūt skaidrai (Starptautisko privāttiesību likuma 19. pants (§ 19 IPRG)).