Pāri Horvātija

Pāri Horvātija

Pāri Horvātija

1. Kurš likums ir piemērojams?

1.1. Kurš likums ir piemērojams laulāto mantu attiecībām? Kādi kritēriji/noteikumi tiek izmantoti, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus? Kuras starptautiskās konvencijas ir jāievēro dažādās valstīs?

Laulāto mantiskās attiecības nosaka tās valsts likumdošana, kuras valstspiederīgie ir abi laulātie. Ja laulātie ir dažādu valstu valstspiederīgie, viņu īpašuma tiesības regulē tās valsts likumdošana, kurā ir viņu kopīgā dzīvesvieta. Ja laulātie nav ne vienas valsts valstspiederīgie, ne arī viņiem ir kopīga dzīvesvieta, tad tiek piemērota tās valsts likumdošana, kurā viņiem pēdējoreiz ir bijusi kopīga dzīvesvieta. Ja likumdošana nevar tikt piemērota balstoties uz šiem noteikumiem, tiek piemērota Horvātijas likumdošana (Starptautisko privāto tiesību likuma 36. pants, Private International Law Act).

Piemērojamajai likumdošanai laulāto līgumiskajām mantiskajām attiecībām ir jābūt tai pašai, kas nosaka likumiskās mantiskās attiecībās šī līguma parakstīšanas brīdī.

Horvātijas Republika nav parakstījusi Hāgas 1978. gada Konvenciju par tiesībām, kas piemērojamas laulāto īpašuma režīmam.

Divpusējas konvencijas par starptautisko juridisko palīdzību laulāto mantisko attiecību tiesību normu kolīziju gadījumos ir parakstītas ar Čehijas Republiku, Ungāriju, Mongoliju, Poliju, Krievijas Federāciju un Slovākijas Republiku (papildus informāciju meklēt http://www.mprh.hr/bilateralna-suradnja-01).

1.2. Vai laulātajiem ir iespēja izvēlēties piemērojamo likumu? Ja jā, tad kādi principi reglamentē šo izvēli (piemēram, likumi, oficiālās prasības, atpakaļejošais spēks)?

Horvātijas likumdošana kā tāda neļauj izvēlēties piemērojamo likumdošanu, tādēļ, ja abi laulātie ir Horvātijas valstspiederīgie, šāda izvēle nav iespējama. Taču, ja viens no laulātajiem ir citas valsts valstspiederīgais, un viņu mantiskās attiecības regulējošais likums (likums, kas bija spēkā līguma noslēgšanas brīdī) šādu izvēli pieļauj, laulātie var izvēlēties piemērojamo likumdošanu (Starptautisko privāto tiesību likuma 37.pants, Private International Law Act), ja sekas nebūs pretrunā ar Horvātijas Republikas Konstitūciju (Starptautisko privāto tiesību likuma 4.pants, Private International Law Act).