Pāri Igaunija

Pāri Igaunija

Pāri Igaunija

1. Kurš likums ir piemērojams?

1.1. Kurš likums ir piemērojams laulāto mantu attiecībām? Kādi kritēriji/noteikumi tiek izmantoti, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus? Kuras starptautiskās konvencijas ir jāievēro dažādās valstīs?

Saskaņā ar starptautisko privāttiesību likumu, ja laulātie nav izvēlējušies tiesību aktu, tad viņu mantiskajām attiecībām ir piemērojams tiesību akts, kas piemērojams laulības vispārējām juridiskajām sekām laikā, kad laulātie stājās laulībā. Vispārējās juridiskās sekas nosaka saskaņā ar tās valsts likumu, kurā ir abu laulāto kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta. Gadījumā, ja kopīgas pastāvīgās dzīvesvietas nav, ir piemērojams kopīgās pilsonības valsts likums. Ja laulātie dzīvo dažādās valstīs un viņiem ir dažādas pilsonības, laulības vispārējās juridiskās sekas nosaka, pamatojoties uz tās valsts tiesību aktu, kurā bija viņu pēdējā kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta, ja viens no laulātajiem joprojām dzīvo šajā valstī. Ja, pamatojoties uz iepriekš minētajiem pamatiem, nav iespējams noteikt, kurš tiesību akts ir piemērojams, ir jāpiemēro tās valsts tiesību akts, ar kuru laulātie ir citādā veidā visciešāk saistīti.

Ja kāds no laulātajierm ir Latvijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas vai Ukrainas pilsonis, vai arī ja laulātie dzīvo kādā no šīm valstīm, tiek piemēroti atšķirīgi principi, kuri izriet no starptautiskajiem nolīgumiem (līgumiem par juridisko palīdzību).

1.2. Vai laulātajiem ir iespēja izvēlēties piemērojamo likumu? Ja jā, tad kādi principi reglamentē šo izvēli (piemēram, likumi, oficiālās prasības, atpakaļejošais spēks)?

Saskaņā ar Starptautisko privāttiesību likumu laulātie var izvēlēties tiesību aktu, kas piemērojams viņu mantiskajām attiecībām. Tie var izvēlēties tās valsts tiesību aktu, kura ir viena no laulāto pastāvīgā dzīvesvieta, vai tās valsts tiesību aktu, kuras pilsonība ir vienam no laulātajiem tiesību akta izvēlēšanās brīdī.