Pāri Latvija

Pāri Latvija

Pāri Latvija

1. Kurš likums ir piemērojams?

1.1. Kurš likums ir piemērojams laulāto mantu attiecībām? Kādi kritēriji/noteikumi tiek izmantoti, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus? Kuras starptautiskās konvencijas ir jāievēro dažādās valstīs?

Ja laulāto pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, to mantiskās attiecības reglamentē Latvijas tiesību akti. Ja laulāto īpašums atrodas Latvijā, tad saistībā ar šo īpašumu uz viņiem attiecas Latvijas tiesību akti arī tad, ja laulāto dzīvesvieta nav Latvijā (Latvijas Civillikuma (CL) 13. pants).

1.2. Vai laulātajiem ir iespēja izvēlēties piemērojamo likumu? Ja jā, tad kādi principi reglamentē šo izvēli (piemēram, likumi, oficiālās prasības, atpakaļejošais spēks)?

Latvijas tiesību aktos nav atļauts izvēlēties piemērojamos tiesību aktus.