Pāri Malta

Pāri Malta

Pāri Malta

1. Kurš likums ir piemērojams?

1.1. Kurš likums ir piemērojams laulāto mantu attiecībām? Kādi kritēriji/noteikumi tiek izmantoti, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus? Kuras starptautiskās konvencijas ir jāievēro dažādās valstīs?

Nekustamā īpašuma jomā ir piemērojams lex rei sitae princips. Tas nozīmē, ka īpašuma jomā ir piemērojami tās valsts tiesību akti, kurā atrodas īpašums.

1.2. Vai laulātajiem ir iespēja izvēlēties piemērojamo likumu? Ja jā, tad kādi principi reglamentē šo izvēli (piemēram, likumi, oficiālās prasības, atpakaļejošais spēks)?

Laulātie nevar izvēlēties tiesību aktus, kas regulē laulāto mantiskās attiecības.