Koppels in Hongarije

Koppels in Hongarije

Koppels in Hongarije

1. Welke wet is van toepassing?

1.1. Welk recht is van toepassing op het vermogen van de echtgenoten? Welke criteria/regels worden gebruikt om het toepasselijke recht te bepalen? Welke internationale verdragen moeten worden gerespecteerd met betrekking tot bepaalde landen?

Het gemeenschappelijke nationaal recht van de echtgenoten op het moment van het sluiten van het huwelijk beheerst de vermogensrechtelijke betrekkingen (waaronder onderhoudsverplichtingen en huwelijkscontract / huwelijkse voorwaarden). Iemands nationaal recht is het recht van het land waar hij/zij staatsburger van is. Indien een persoon meerdere nationaliteiten heeft en een daarvan de Hongaarse nationaliteit is, dan is zijn/haar nationaal recht het Hongaars recht. Indien een persoon meerdere nationaliteiten heeft maar niet de Hongaarse of wanneer hij/zij staatloos is, wordt zijn/haar nationaal recht het recht van het land waar hij/zij een verblijfplaats heeft (een verblijfplaats is de plek waar iemand permanent woont of voornemens is zich te vestigen art. 12, lid 1 ministerieel besluit nr. 13 van 1979 betreffende internationaal privaatrecht (hierna: MBIP)). Indien een persoon tevens een verblijfplaats heeft in Hongarije, is zijn/haar nationaal recht het Hongaars recht. Indien een persoon uitsluitend verblijfplaatsen heeft in meerdere landen, is zijn/haar nationaal recht het recht van het land waarmee hij/zij het nauwst is verbonden. Indien het nationaal recht van een persoon niet kan worden bepaald op basis van bovenstaande en hij/zij geen verblijfplaats heeft, wordt zijn/haar recht bepaald door zijn/haar gewone verblijfplaats (de gewone verblijfplaats is de plek waar een persoon gedurende lange tijd woont zonder voornemen om zich daar te vestigen art. 12, lid 2 MBIP). Indien een persoon meerdere gewone verblijfplaatsen heeft en een daarvan Hongarije is, is zijn/haar persoonlijke recht het Hongaarse recht.

Indien de echtgenoten een verschillend nationaal recht hebben op het moment van sluiten van het huwelijk, wordt hun laatste gezamenlijke nationaal recht toegepast. Indien een dergelijk recht niet bestaat of niet kan worden vastgesteld, moet het recht van het land waar zij hun laatste gemeenschappelijke verblijfplaats hadden worden toegepast. Indien de echtgenoten geen gezamenlijke verblijfplaats hadden, moet het nationaal recht van de rechtbank of instantie waar het huwelijk plaatsvindt worden toegepast. Een wijziging in het nationaal recht van een van beide echtgenoten heeft geen gevolgen voor de vermogensrechtelijke betrekkingen (waaronder onderhoudsverplichtingen en huwelijkscontracten / huwelijkse voorwaarden) die reeds tussen hen gelden.

(art. 11; art. 39, leden 1-4 MBIP)

Hongarije heeft verdragen betreffende juridische bijstand die tevens relevant zijn voor het vaststellen van het toepasselijk recht met de volgende landen: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cuba, Kosovo, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Polen, Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Vietnam en Wit-Rusland.

1.2. Hebben de echtgenoten de mogelijkheid het toepasselijke recht te kiezen? Zo ja, door welke beginselen wordt deze keuze dan bepaald (bijvoorbeeld voor welk recht kan gekozen worden, vormvereisten, retroactiviteit)?

Het Hongaars recht staat echtgenoten niet toe het toepasselijke recht te kiezen.