Koppels in Letland

Koppels in Letland

Koppels in Letland

1. Welke wet is van toepassing?

1.1. Welk recht is van toepassing op het vermogen van de echtgenoten? Welke criteria/regels worden gebruikt om het toepasselijke recht te bepalen? Welke internationale verdragen moeten worden gerespecteerd met betrekking tot bepaalde landen?

Het huwelijksvermogensregime wordt beheerst door het Letse recht indien de gewone verblijfplaats van de echtgenoten zich in Letland bevindt. Indien het vermogen van de echtgenoten zich in Letland bevindt, zijn zij met betrekking tot dit vermogen ook onderworpen aan het Letse recht wanneer zij geen verblijfplaats hebben in Letland (art. 13 Lets Burgerlijk wetboek (BW)).

1.2. Hebben de echtgenoten de mogelijkheid het toepasselijke recht te kiezen? Zo ja, door welke beginselen wordt deze keuze dan bepaald (bijvoorbeeld voor welk recht kan gekozen worden, vormvereisten, retroactiviteit)?

Het Letse recht voorziet niet in een rechtskeuze.