Koppels in Malta

Koppels in Malta

Koppels in Malta

1. Welke wet is van toepassing?

1.1. Welk recht is van toepassing op het vermogen van de echtgenoten? Welke criteria/regels worden gebruikt om het toepasselijke recht te bepalen? Welke internationale verdragen moeten worden gerespecteerd met betrekking tot bepaalde landen?

Met betrekking tot onroerende goederen is de lex rei sitae-regel van toepassing. Dit betekent dat het recht van toepassing is  van het land waar het vermogen zich bevindt.

1.2. Hebben de echtgenoten de mogelijkheid het toepasselijke recht te kiezen? Zo ja, door welke beginselen wordt deze keuze dan bepaald (bijvoorbeeld voor welk recht kan gekozen worden, vormvereisten, retroactiviteit)?

Echtgenoten kunnen het toepasselijke recht met betrekking tot hun huwelijksvermogensregime niet kiezen.