Koppels in Polen

Koppels in Polen

Koppels in Polen

1. Welke wet is van toepassing?

1.1. Welk recht is van toepassing op het vermogen van de echtgenoten? Welke criteria/regels worden gebruikt om het toepasselijke recht te bepalen? Welke internationale verdragen moeten worden gerespecteerd met betrekking tot bepaalde landen?

Persoonlijke en vermogensrelaties tussen echtgenoten worden beheerst door het recht van het land waarvan beide echtgenoten de nationaliteit hebben (Art. 51 lid 1 van het Internationale Privaatrecht). Als de echtgenoten niet dezelfde nationaliteit hebben, is het recht van het land waar beide echtgenoten woonachtig zijn van toepassing ("woonplaats" is de plaats waar een persoon verblijft met de bedoeling zijn/haar permanente verblijfplaats daar te vestigen; Art. 25 van het Burgerlijk Wetboek). Als de echtgenoten niet in hetzelfde land woonachtig zijn, is het recht van het land waar beide echtgenoten hun verblijfplaats hebben gevestigd van toepassing. Als de echtgenoten niet in hetzelfde land verblijven, is het recht van het land waarmee de echtgenoten het nauwst verbonden zijn van toepassing (Art. 51 lid 2 van het Internationale Privaatrecht).

1.2. Hebben de echtgenoten de mogelijkheid het toepasselijke recht te kiezen? Zo ja, door welke beginselen wordt deze keuze dan bepaald (bijvoorbeeld voor welk recht kan gekozen worden, vormvereisten, retroactiviteit)?

De echtgenoten kunnen ervoor kiezen om hun vermogensrelaties en huwelijke voorwaarden/een huwelijkscontract  onder het recht te laten vallen van het land van nationaliteit van een van de echtgenoten of van het land waar een van de echtgenoten woonachtig is of verblijft. Ze kunnen het toepasselijke recht ofwel vóór het huwelijk ofwel tijdens het huwelijk kiezen (Art. 52 lid 1 van het Internationale Privaatrecht). Doen ze dit niet, worden/wordt de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract beheerst door het recht dat van toepassing was op de persoonlijke en vermogensrelaties tussen de echtgenoten op het ogenblik waarop de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract werden/werd aangegaan (Art. 52 lid 2 van het Internationale Privaatrecht).

De rechtskeuze is slechts geldig als deze wordt uitgebracht zoals bepaald voor huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract door het gekozen recht of door het recht van het land waarin de rechtskeuze wordt uitgebracht (Art. 52 lid 3 van het Internationale Privaatrecht). Volgens het Poolse recht moete/moet de huwelijkse voorwaarden/het huwelijscontract worden aangegaan in de vorm van een authentieke notariële akte (Art. 73 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en Art. 47 lid 1 van het Wetboek betreffende Familie en Voogdij).