Koppels in Slovakije

Koppels in Slovakije

Koppels in Slovakije

1. Welke wet is van toepassing?

1.1. Welk recht is van toepassing op het vermogen van de echtgenoten? Welke criteria/regels worden gebruikt om het toepasselijke recht te bepalen? Welke internationale verdragen moeten worden gerespecteerd met betrekking tot bepaalde landen?

De persoonlijke rechtsbetrekkingen en de vermogensrechtelijke betrekkingen van de echtgenoten worden beheerst door het recht van het land waarvan de echtgenoten de nationaliteit hebben. Indien de echtgenoten niet dezelfde nationaliteit hebben, worden deze betrekkingen beheerst door Slowaaks recht. Huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontracten worden beheerst door het recht dat van toepassing is op de vermogensrechtelijke betrekkingen van de echtgenoten ten tijde van het overeenkomen van de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract (paragraaf 21 Wet betreffende internationaal privaatrecht en procesrecht (WIPP)).

1.2. Hebben de echtgenoten de mogelijkheid het toepasselijke recht te kiezen? Zo ja, door welke beginselen wordt deze keuze dan bepaald (bijvoorbeeld voor welk recht kan gekozen worden, vormvereisten, retroactiviteit)?

In Slowakije is de rechtskeuze niet mogelijk.