Koppels in Slovenië

Koppels in Slovenië

Koppels in Slovenië

1. Welke wet is van toepassing?

1.1. Welk recht is van toepassing op het vermogen van de echtgenoten? Welke criteria/regels worden gebruikt om het toepasselijke recht te bepalen? Welke internationale verdragen moeten worden gerespecteerd met betrekking tot bepaalde landen?

De persoonlijke en vermogensrelaties van de echtgenoten worden beheerst door het recht van het land waarvan beide echtgenoten staatsburgers zijn. Als ze staatsburgers van verschillende landen zijn, is het recht van het land van hun permanente verblijfplaats van toepassing. Als ze geen staatsburgers van hetzelfde land zijn en hun permanente verblijfplaats niet in hetzelfde land is gevestigd, is het recht van het land waar zij gemeenschappelijk verbleven van toepassing. Als het toepasselijke recht niet kan worden bepaald volgens deze voorschriften, is het recht van het land waarmee de echtgenoten het nauwst zijn verbonden van toepassing (Art. 38(1) van de Wet op Internationaal Privaatrecht en Internationale Privaatrechtelijke Procesvoering).

Vermogensrelaties tussen ongehuwde samenwonende partners worden eveneens beheerst door het recht van het land waarvan ze beiden staatsburger zijn. Als ze niet hetzelfde staatsburgerschap hebben, is het recht van het land van hun gemeenschappelijke verblijfplaats van toepassing.

Als een echtpaar huwelijkse voorwaarden/een huwelijkscontract is aangegaan met betrekking tot hun vermogen, is het toepasselijke recht het recht dat van toepassing was op hun vermogensrelaties op het ogenblik waarop ze de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract zijn aangegaan.

Slovenië heeft met Frankrijk, Hongarije, Mongolië, Polen, Roemenië, de Russische Federatie, Slowakije en Tsjechië bilaterale overeenkomsten met betrekking tot internationale rechtshulp, die verwijzingsregels bevatten in verband met huwelijksvermogensrelaties (zie http://www.mp.gov.si/).

1.2. Hebben de echtgenoten de mogelijkheid het toepasselijke recht te kiezen? Zo ja, door welke beginselen wordt deze keuze dan bepaald (bijvoorbeeld voor welk recht kan gekozen worden, vormvereisten, retroactiviteit)?

Echtgenoten kunnen het recht kiezen dat van toepassing is op hun vermogensrelaties als het oorspronkelijk toepasselijke recht op hun vermogensrelaties een dergelijke keuze toelaat (Art. 39 van de Wet op Internationaal Privaatrecht en Internationale Privaatrechtelijke Procesvoering). Het gekozen recht is echter niet van toepassing als de gevolgen hiervan in strijd zouden zijn met de openbare orde van de Republiek Slovenië (Art. 6 van de Wet op Internationaal Privaatrecht en Internationale Privaatrechtelijke Procesvoering). Het Sloveense recht zelf voorziet niet in de keuze van het toepasselijke recht.