Związki osób w Łotwa

Związki osób w Łotwa

Związki osób w Łotwa

1. Jakie jest prawo właściwe?

1.1. Jakie prawo ma zastosowanie do majątku par? Jakie kryteria/zasady są stosowane do określenia prawa właściwego? Które międzynarodowe konwencje muszą być przestrzegane w poszczególnych państwach?

Małżeński ustrój majątkowy podlega prawu łotewskiemu, jeżeli małżonkowie posiadają zwyczajowe miejsce zamieszkania na terytorium Łotwy. W przypadku gdy majątek małżonków znajduje się na terytorium Łotwy, to kwestie dotyczące tego majątku reguluje prawo łotewskie, nawet jeśli małżonkowie nie posiadają miejsca zamieszkania na Łotwie (art. 13 łotewskiego kodeksu cywilnego (CC)).

1.2. Czy małżonkowie mogą wybrać prawo, które ma do nich zastosowanie? Jeśli tak, jakie zasady obowiązują przy takim wyborze (np. prawa, które można wybrać, wymogi formalne, prawo działające wstecz)?

Prawo łotewskie nie przewiduje wyboru prawa właściwego.