Związki osób w Malta

Związki osób w Malta

Związki osób w Malta

1. Jakie jest prawo właściwe?

1.1. Jakie prawo ma zastosowanie do majątku par? Jakie kryteria/zasady są stosowane do określenia prawa właściwego? Które międzynarodowe konwencje muszą być przestrzegane w poszczególnych państwach?

W odniesieniu do nieruchomości znajduje zastosowanie reguła lex rei sitae. Oznacza to, że nieruchomość podlega prawu kraju, w którym jest położona.

1.2. Czy małżonkowie mogą wybrać prawo, które ma do nich zastosowanie? Jeśli tak, jakie zasady obowiązują przy takim wyborze (np. prawa, które można wybrać, wymogi formalne, prawo działające wstecz)?

Małżonkowie nie mają możliwości wyboru prawa regulującego ich małżeński ustrój majątkowy.