Związki osób w Słowacja

Związki osób w Słowacja

Związki osób w Słowacja

1. Jakie jest prawo właściwe?

1.1. Jakie prawo ma zastosowanie do majątku par? Jakie kryteria/zasady są stosowane do określenia prawa właściwego? Które międzynarodowe konwencje muszą być przestrzegane w poszczególnych państwach?

Stosunki osobiste i majątkowe małżonków reguluje prawo państwa, którego małżonkowie są obywatelami. Jeżeli małżonkowie są obywatelami różnych państw, to stosunki między nimi reguluje prawo słowackie. Umowy majątkowe małżeńskie podlegają prawu właściwemu dla małżeńskich stosunków majątkowych w czasie zawarcia umowy [§ 21 Zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ZMPS) – ustawy o międzynarodowym prawie prywatnym i procesowym].

1.2. Czy małżonkowie mogą wybrać prawo, które ma do nich zastosowanie? Jeśli tak, jakie zasady obowiązują przy takim wyborze (np. prawa, które można wybrać, wymogi formalne, prawo działające wstecz)?

W Słowacji nie ma możliwości wyboru prawa właściwego.