Cuplurile în Austria

Cuplurile în Austria

Cuplurile în Austria

1. Care este legea aplicabilă?

1.1. Care este legea care se aplică în cazul proprietăţii matrimoniale? Care sunt criteriile/regulile folosite pentru a stabili legea aplicabilă? Care sunt convenţiile internaţionale care trebuie respectate cu privire la anumite ţări?

În cazul în care soţii nu aleg legea aplicabilă, se va aplica legea cu privire la efectele personale legale matrimoniale de la data la care se aplică căsătoria (§ 19 Internationales Privatrechts-Gesetz, IPRG). Aceasta corespunde statutului comun sau, în absenţa acestuia, a ultimului statut personal comun (= naţionalitate), cu condiţia ca unul dintre soţi să o fi menţinut (§ 18 para 1 Z 1 IPRG). În caz contrar, se va aplica legea statului în care ambii soţi au domiciliul sau, în absenţa acestuia, legea statului în care aceştia au avut ultimul domiciliu comun, cu condiţia ca unul dintre soţi să îl fi menţinut (§ 18 para 1 Z 2 IPRG).

1.2. Au soţii posibilitatea de a alege legea aplicabilă? Dacă da, care sunt principiile care guvernează această alegere (de exemplu, legislaţiile alese, cerinţe formale, principiul retroactivităţii)?

Soţii au posibilitatea de a alege în mod liber legea aplicabilă proprietăţii lor. În măsura în care nu încalcă politica publică austriacă (§ 6 IPRG), soţii nu sunt restricţionaţi în privinţa acestei alegeri - legislaţia aleasă nu trebuie să demonstreze legătură cu căsătoria. Alegerea legii aplicabile va fi făcută în mod explicit (§ 19 IPRG).