Cuplurile în Bulgaria

Cuplurile în Bulgaria

Cuplurile în Bulgaria

1. Care este legea aplicabilă?

1.1. Care este legea care se aplică în cazul proprietăţii matrimoniale? Care sunt criteriile/regulile folosite pentru a stabili legea aplicabilă? Care sunt convenţiile internaţionale care trebuie respectate cu privire la anumite ţări?

Relaţiile patrimoniale dintre soţi sunt reglementate de legea aplicabilă relaţiilor personale dintre aceştia. Relaţiile personale dintre soţi sunt reglementate de legea naţională care le este comună, iar dacă cei doi soţi au cetăţenii diferite, atunci vor fi reglementate de legislaţia din ţara unde se află reşedinţa obişnuită comună a soţilor sau, dacă nu există o astfel de reşedinţă, de legea ţării cu care ambii soţi au în general legăturile cele mai strânse ( art. 79 din Codul privind Dreptul Internaţional Privat (CDIP) ).

1.2. Au soţii posibilitatea de a alege legea aplicabilă? Dacă da, care sunt principiile care guvernează această alegere (de exemplu, legislaţiile alese, cerinţe formale, principiul retroactivităţii)?

Dacă legea menţionată la punctul 1.1 permite, soţii pot alege legea aplicabilă în vederea reglementării relaţiilor lor patrimoniale. ( art. 79 CDIP). Legea bulgară permite alegerea legii aplicabile. Acordul de alegere a legii aplicabile trebuie încheiat în scris, datat şi semnat de (viitorii) soţi. Condiţiile de validitate ale acestora sunt reglementate de legea pentru care s-a optat ( art. 80 CDIP ).