Cuplurile în Croatia

Cuplurile în Croația

Cuplurile în Croația

1. Care este legea aplicabilă?

1.1. Care este legea care se aplică în cazul proprietăţii matrimoniale? Care sunt criteriile/regulile folosite pentru a stabili legea aplicabilă? Care sunt convenţiile internaţionale care trebuie respectate cu privire la anumite ţări?

Regimurile matrimoniale sunt supuse legislației statului ai cărei cetăţeni sunt ambii soți. În cazul în care aceştia nu au aceeaşi cetățenie, legea aplicabilă este legea ţării în care ambii soţi îşi au reşedinţa obişnuită comună. În cazul în care soții nu au aceeași cetăţenie sau nu au o reședință obișnuită comună, se aplică legea ultimei ţări în care soţii au avut reşedinţa comună. În cazul în care legea aplicabilă nu poate fi stabilită în baza acestor norme, se aplică legea croată (articolul 36 din Legea privind Dreptul Internaţional Privat).

Legea aplicabilă regimurilor matrimoniale convenționale este legea care ar fi fost aplică regimului matrimonial legal în momentul în care soții au încheiat convenția.

Republica Croația nu este parte semnatară a Convenției de la Haga din 1978 privind Legea Aplicabilă Regimurilor matrimoniale.

Convenții bilaterale privind asistența juridică internațională care includ normele privind conflictul de legi în ceea ce priveşte relațiile de proprietate matrimonială s-au încheiat cu Republica Cehă, Ungaria, Mongolia, Polonia, România, Federația Rusă și Republica Slovacă (informații suplimentare sunt disponibile la http://www.mprh.hr/bilateralna-suradnja-01).

1.2. Au soţii posibilitatea de a alege legea aplicabilă? Dacă da, care sunt principiile care guvernează această alegere (de exemplu, legislaţiile alese, cerinţe formale, principiul retroactivităţii)?

1.2. Legea croată în sine nu prevede posibilitatea alegerii unei legi aplicabile regimului matrimonial, astfel încât, dacă ambii soți au cetățenie croată, o astfel de alegere nu este posibilă. Cu toate acestea, în cazul în care unul dintre soți este cetățean al unei alte ţări și legea aplicabilă inițial relațiilor patrimoniale dintre soți (legea aplicabilă în momentul în care soții au încheiat convenția) permite o astfel de alegere, soții pot alege legea aplicabilă (articolul 37 din Legea privind Dreptul Internaţional Privat), dacă efectul aplicării acesteia nu este contrar ordinii publice (Constituției) din Republica Croaţia (articolul 4 din Legea privind Dreptul Internaţional Privat).