Cuplurile în Estonia

Cuplurile în Estonia

Cuplurile în Estonia

1. Care este legea aplicabilă?

1.1. Care este legea care se aplică în cazul proprietăţii matrimoniale? Care sunt criteriile/regulile folosite pentru a stabili legea aplicabilă? Care sunt convenţiile internaţionale care trebuie respectate cu privire la anumite ţări?

Conform Legii privind dreptul internaţional privat, dacă soţii nu şi-au exprimat opţiunea referitoare la legea aplicabilă, cea care reglementează efectele juridice generale ale căsătoriei la data încheierii căsătoriei este valabilă şi pentru raporturile lor patrimoniale. Efectele juridice generale sunt determinate în conformitate cu legea ţării unde se află reşedinţa comună a soţilor. În lipsa unei reşedinţe comune, se aplică legea din ţara de cetăţenie comună. Dacă soţii domiciliază îşi au reşedinţa în state diferite şi au cetăţenii diferite, efectele juridice generale ale căsătoriei sunt determinate de legea din statul unde au avut ultimul lor reşedinţă comun, în cazul în care unul dintre soţi locuieşte încă în statul respectiv. Dacă nu se poate stabili care lege se aplică pe baza criteriilor menţionate mai sus, se va aplica legea din ţara cu care soţii au cele mai strânse raporturi.

Estonia a încheiat acorduri cu Letonia, Lituania, Polonia, Rusia şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice care guvernează relaţiile de proprietate dintre soţi.

1.2. Au soţii posibilitatea de a alege legea aplicabilă? Dacă da, care sunt principiile care guvernează această alegere (de exemplu, legislaţiile alese, cerinţe formale, principiul retroactivităţii)?

Conform Legii privind dreptul internaţional privat, soţii îşi pot exprima opţiunea privind legea aplicabilă raporturilor patrimoniale dintre ei. Pot opta pentru legea din statul unde îşi au seşedinţa, ori pentru legea statului al cărei cetăţenie este deţinută de unul dintre soţi în momentul exprimării opţiunii în favoarea unei anumite legi.