Cuplurile în Grecia

Cuplurile în Grecia

Cuplurile în Grecia

1. Care este legea aplicabilă?

1.1. Care este legea care se aplică în cazul proprietăţii matrimoniale? Care sunt criteriile/regulile folosite pentru a stabili legea aplicabilă? Care sunt convenţiile internaţionale care trebuie respectate cu privire la anumite ţări?

Regimul matrimonial al soţilor este reglementat de legea aplicată relaţiilor lor personale imediat după încheierea căsătoriei (art. 14 şi 15 din Codul Civil Elen, denumit în continuare CCE ), respectiv în următoarea ordine:
  1. legea ultimei cetăţenii comune a soţilor în timpul căsătoriei, dacă unul dintre soţi şi-a păstrat cetăţenia
  2. în absenţa acesteia, legea ultimei reşedinţe obişnuite comune a soţilor în timpul căsătoriei şi
  3. în absenţa acesteia, legea cu care soţii au cele mai strânse legături.

1.2. Au soţii posibilitatea de a alege legea aplicabilă? Dacă da, care sunt principiile care guvernează această alegere (de exemplu, legislaţiile alese, cerinţe formale, principiul retroactivităţii)?

Soţii nu pot opta convenţional pentru legea aplicabilă bunurilor lor. Convenţia de la Haga din 14 martie 1978 nu a fost ratificată de Grecia. Pe cale de consecinţă, se aplică ex lege reglementările greceşti de drept internaţional privat.