Cuplurile în Italia

Cuplurile în Italia

Cuplurile în Italia

1. Care este legea aplicabilă?

1.1. Care este legea care se aplică în cazul proprietăţii matrimoniale? Care sunt criteriile/regulile folosite pentru a stabili legea aplicabilă? Care sunt convenţiile internaţionale care trebuie respectate cu privire la anumite ţări?

Cu excepţia cazurilor în care soţii convin altfel, proprietatea lor matrimonială se supune legii aplicabile relaţiilor personale dintre soţi, adică:
  • legii naţionale comune, dacă soţii au aceeaşi cetăţenie;
  • legislaţiei statului în care se desfăşoară cu precădere viaţa conjugală, dacă soţii au cetăţenii diferite sau mai multe cetăţenii comune ( art. 29 şi 30 din Legea nr. 218 din 31/05/1995 ).
Italia nu a ratificat nicio convenţie internaţională privind acest aspect.

1.2. Au soţii posibilitatea de a alege legea aplicabilă? Dacă da, care sunt principiile care guvernează această alegere (de exemplu, legislaţiile alese, cerinţe formale, principiul retroactivităţii)?

Da, soţii pot opta pentru legea aplicabilă. Soţii pot conveni ca bunurile lor să fie guvernate de legea statului al cărui cetăţean este cel puţin unul dintre soţi sau de legislaţia statului unde cel puţin unul dintre ei îşi are reşedinţa. Cerinţele privind validitatea formei şi conţinutului acordului de alegere a legii aplicabile sunt guvernate de legea aleasă sau de legea locului unde s-a încheiat acordul ( art. 30 din Legea nr. 218 din 31/05/1995 ).

Forma scrisă este o cerinţă minimă de formă. Acordul poate fi încheiat sau modificat oricând, fără efect retroactiv şi poate fi inclus în înregistrarea încheierii căsătoriei.