Cuplurile în Lituania

Cuplurile în Lituania

Cuplurile în Lituania

1. Care este legea aplicabilă?

1.1. Care este legea care se aplică în cazul proprietăţii matrimoniale? Care sunt criteriile/regulile folosite pentru a stabili legea aplicabilă? Care sunt convenţiile internaţionale care trebuie respectate cu privire la anumite ţări?

Regimul matrimonial este guvernat de legea statului în care ambii soţi işi au domiciliul ("domiciliu" desemneaza locul unde locuieşte o persoană în mod obişnuit cu intenţia de a se stabili şi pe care persoana în cauză îl consideră centrul intereselor sale personale, sociale şi economice). Dacă soţii domiciliază în state diferite, se va aplica legea statului ai cărui cetăţeni sunt ambii soţi. Dacă soţii nu au avut niciodată un domiciliu comun şi sunt cetăţeni ai unor state diferite, se va aplica legea statului unde s-a încheiat căsătoria (art. 1.28 alin. (1) din Codul Civil (denumit în continuare CC)).

1.2. Au soţii posibilitatea de a alege legea aplicabilă? Dacă da, care sunt principiile care guvernează această alegere (de exemplu, legislaţiile alese, cerinţe formale, principiul retroactivităţii)?

Soţii pot opta pentru legea aplicabilă. Soţii pot opta pentru legea statului in care domiciliază sau vor domicilia amândoi, sau pentru legea statului in care s-a încheiat căsătoria, sau pentru legea statului al cărui cetăţean este unul dintre soţi (art. 1.28 alin. (2) din CC)).