Cuplurile în Luxemburg

Cuplurile în Luxemburg

Cuplurile în Luxemburg

1. Care este legea aplicabilă?

1.1. Care este legea care se aplică în cazul proprietăţii matrimoniale? Care sunt criteriile/regulile folosite pentru a stabili legea aplicabilă? Care sunt convenţiile internaţionale care trebuie respectate cu privire la anumite ţări?

Cu excepţia cazului în care viitorii soţi optează altfel, legea aplicabilă regimului lor matrimonial este cea a cetăţeniei lor, dacă au o cetăţenie comună. Dacă au cetăţenii diferite, regimul matrimonial al bunurilor este reglementat de legea a statului în care ambii soţi îşi stabilesc prima reşedinţă obişnuită după căsătorie (articolul 4 din Convenţia de la Haga din 14 martie 1978 asupra legii aplicabile regimurilor matrimoniale ale cărei prevederi au fost transpuse în legislaţia din Luxemburg prin Legea din 17 martie 1984).

1.2. Au soţii posibilitatea de a alege legea aplicabilă? Dacă da, care sunt principiile care guvernează această alegere (de exemplu, legislaţiile alese, cerinţe formale, principiul retroactivităţii)?

Viitorii soţi, chiar dacă au o cetăţenie comună, pot opta printr-o formă reglementată şi cu respectarea anumitor restricţii pentru o anumită lege aplicabilă regimului lor matrimonial. Opţiunea poate fi exprimată pentru una dintre următoarele legii: legea statului al cărui cetăţean este unul dintre viitorii soţi la momentul optării; legea statului în care oricare dintre viitorii soţi îşi are reşedinţa obişnuită la momentul optării; legiea primului stat în care unul dintre soţi îşi stabileşte o nouă reşedinţă obişnuită după căsătorie (articolele 3 şi 6 din Convenţia de la Haga).

Desemnarea legii aplicabile se va stipula explicit în forma prevăzută pentru convenţiile matrimoniale sau se va deduce în mod necesar din prevederile convenţiei matrimonială (articolele 11 şi 13 din Convenţia de la Haga). Articolul 1387 din Codul Civil (Code civil – CC) stipulează că legislaţia desemnată nu trebuie să contravină nici bunelor moravuri, nici articolului 1388 şi următoarelor din Codul Civil.