Cuplurile în Malta

Cuplurile în Malta

Cuplurile în Malta

1. Care este legea aplicabilă?

1.1. Care este legea care se aplică în cazul proprietăţii matrimoniale? Care sunt criteriile/regulile folosite pentru a stabili legea aplicabilă? Care sunt convenţiile internaţionale care trebuie respectate cu privire la anumite ţări?

Bunurile imobile fac obiectul lex rei sitae. Aceasta înseamnă că bunul respectiv se supune legii statului în care sunt situate.

1.2. Au soţii posibilitatea de a alege legea aplicabilă? Dacă da, care sunt principiile care guvernează această alegere (de exemplu, legislaţiile alese, cerinţe formale, principiul retroactivităţii)?

Soţii nu au posibilitatea de a opta pentru legea aplicabilă regimului lor matrimonial.