Cuplurile în Republica Cehă

Cuplurile în Republica Cehă

Cuplurile în Republica Cehă

1. Care este legea aplicabilă?

1.1. Care este legea care se aplică în cazul proprietăţii matrimoniale? Care sunt criteriile/regulile folosite pentru a stabili legea aplicabilă? Care sunt convenţiile internaţionale care trebuie respectate cu privire la anumite ţări?

Normele fundamentale pentru stabilirea legii aplicabile sunt cuprinse în Legea nr. 91/2012, col., privind dreptul internaţional privat. Conform art. 49 alin. 3 din Legea privind dreptul internaţional privat, relaţiile patrimoniale dintre soţi sunt reglementate de legea statului de reședință al soţilor. Dacă soții au reședința obișnuită în țări diferite, relațiile patrimoniale vor fi reglementate de legea statului al căror cetățeni sunt ambii soți. În cazul în care soţii au cetăţenii diferite, aceste relaţii sunt reglementate de legislaţia cehă. Acest aspect este totodată reglementat de tratatele bilaterale privind asistenţa juridică în problemele de natură civilă, comercială şi familială încheiate între Republica Cehă şi fostele state socialiste (de ex., Tratatul cu Bulgaria din 25.11.1976, Tratatul cu Polonia din 21.12.1987, Tratatul cu Fosta Republică Socialistă Federativă Iugoslavia din 21.1.1964, Tratatul cu România din 11.07.1994), în care cetăţenia, ca factor de legătură, este determinantă pentru stabilirea legii aplicabile. Reşedinţa comună, ca factor de legătură, este luat în considerare doar dacă soţii au cetăţenii diferite. În cuprinsul Tratatului încheiat cu fosta Uniune Sovietică, semnat la 12.08.1982 (care este obligatoriu în relaţiile cu Rusia, Moldova, Kârgâzstan şi Georgia), precum şi în cuprinsul Tratatului cu Ucraina din 28.5.2001, se aplică factorul de legătură reprezentat de reşedinţa comună a soţilor. Reglementările prevăzute în aceste tratate internaționale vor fi aplicate în locul reglementărilor statutare.

Parteneriatele înregistrate sau alte relații similare și efectele lor, inclusiv modificarea relațiilor personale și patrimoniale ale partenerilor, sunt reglementate de legea statului în care a fost înregistrat parteneriatul sau alte relații similare (Art. 67, alineatul 2 din Legea privind dreptul internațional privat.

1.2. Au soţii posibilitatea de a alege legea aplicabilă? Dacă da, care sunt principiile care guvernează această alegere (de exemplu, legislaţiile alese, cerinţe formale, principiul retroactivităţii)?

Conform art. 49 alin. 4 din Legea privind dreptul internațional privat, soții pot fi de acord (pot alege) ca relațiile patrimoniale să fie reglementate de:
  • Legea statului în care unul dintre soți își are domiciliul obișnuit, sau
  • În cazul proprietății imobiliare, de legea statului unde această proprietate este amplasată, sau
  • Legislația cehă.
Acordul de alegere a legii aplicabile trebuie redactat de un notar public sub forma unui instrument autentificat sau similar, dacă acordul s-a efectuat în străinătate.