Cuplurile în Slovacia

Cuplurile în Slovacia

Cuplurile în Slovacia

1. Care este legea aplicabilă?

1.1. Care este legea care se aplică în cazul proprietăţii matrimoniale? Care sunt criteriile/regulile folosite pentru a stabili legea aplicabilă? Care sunt convenţiile internaţionale care trebuie respectate cu privire la anumite ţări?

Relaţiile personale şi patrimoniale dintre soţi sunt guvernate de legea statului ai cărui cetăţeni sunt soţii. Dacă soţii sunt cetăţeni ai unor ţări diferite, aceste relaţii sunt guvernate de dreptul slovac. Contractele de căsătorie sunt guvernate de legea aplicabilă relaţiilor patrimoniale dintre soţi în momentul încheierii contractului (§ 21 Zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ZMPS) – Legea privind dreptul internaţional privat şi procedural).

1.2. Au soţii posibilitatea de a alege legea aplicabilă? Dacă da, care sunt principiile care guvernează această alegere (de exemplu, legislaţiile alese, cerinţe formale, principiul retroactivităţii)?

În Slovacia nu există posibilitatea alegerii legii aplicabile.