Cuplurile în Slovenia

Cuplurile în Slovenia

Cuplurile în Slovenia

1. Care este legea aplicabilă?

1.1. Care este legea care se aplică în cazul proprietăţii matrimoniale? Care sunt criteriile/regulile folosite pentru a stabili legea aplicabilă? Care sunt convenţiile internaţionale care trebuie respectate cu privire la anumite ţări?

Relaţiile personale şi patrimoniale dintre soţi sunt reglementate de legea ţării ai cărei cetăţeni sunt ambii soţi. Dacă aceştia sunt cetăţeni din ţări diferite, se aplică legea din ţara de rezidenţă permanentă a acestora. Dacă aceştia nu sunt cetăţeni ai aceleiaşi ţări şi nu au rezidenţă permanentă în aceeaşi ţară, se aplică legea din ţara în care au fost rezidenţi împreună ultima dată. Dacă nu se poate determina legea aplicabilă conform acestor reguli, se va aplica legea din ţara cu care soţii au cea mai strânsă relaţie [art. 38 alin. (1) din Legea privind dreptul internaţional privat şi procedurile relevante].

Similar, relaţiile patrimoniale dintre partenerii coabitanţi necăsătoriţi sunt reglementate de legea din ţara cetăţeniei lor comune. Dacă aceştia nu au aceeaşi cetăţenie, se aplică legea din ţara de rezidenţă comună a acestora.

Dacă un cuplu căsătorit a încheiat un acord referitor la bunurile lor, legea aplicabilă va fi legea care s-a aplicat relaţiilor lor patrimoniale în momentul în care au încheiat acordul.

Convenţii bilaterale cu privire la asistenţa juridică internaţională care conţin norme referitoare la conflictele dintre legile privind relaţiile patrimoniale dintre soţi au fost încheiate cu Republica Cehă, Franţa, Ungaria, Mongolia, Polonia, România, Federaţia Rusă şi Slovacia (a se vedea http://www.mp.gov.si/ ).

1.2. Au soţii posibilitatea de a alege legea aplicabilă? Dacă da, care sunt principiile care guvernează această alegere (de exemplu, legislaţiile alese, cerinţe formale, principiul retroactivităţii)?

Soţii pot alege legea care se va aplica relaţiilor lor patrimoniale dacă legea aplicabilă iniţial relaţiilor lor patrimoniale permite o astfel de alegere (art. 39 din Legea privind dreptul internaţional privat şi procedurile relevante). Cu toate acestea, legea aleasă nu se va aplica dacă efectul aplicării acesteia ar fi contrar ordinii publice din Republica Slovenia (art. 6 din Legea privind dreptul internaţional privat şi procedurile relevante). Legea slovenă în sine nu prevede alegerea legii aplicabile.