Cuplurile în Ungaria

Cuplurile în Ungaria

Cuplurile în Ungaria

1. Care este legea aplicabilă?

1.1. Care este legea care se aplică în cazul proprietăţii matrimoniale? Care sunt criteriile/regulile folosite pentru a stabili legea aplicabilă? Care sunt convenţiile internaţionale care trebuie respectate cu privire la anumite ţări?

Legea personală comună celor doi soţi la momentul de referinţă guvernează relaţiile patrimoniale dintre soţi (inclusiv obligaţiile de întreţinere şi contractele de căsătorie). Legea personală căreia i se supune o persoană este legea statului al cărui cetăţean este persoana în cauză. Dacă o persoană are cetăţenie multiplă şi una dintre cetăţenii este cea maghiară, legea sa personală va fi dreptul maghiar. Dacă o persoană este cetăţean al mai multor ţări diferite de Ungaria sau este apatridă, atunci legea sa personală va fi cea a statului unde se află domiciliul acesteia (domiciliul este locul unde o persoană locuieşte în mod permanent sau cu intenţia de stabilire; art. 12 alin. (1) din Decretul-lege nr. 13 din 1979 privind Dreptul Internaţional Privat [denumit în continuare: DDIP]) . Dacă o persoană are un domiciliu şi în Ungaria, legea sa personală va fi dreptul maghiar. Dacă o persoană are domicilii doar în mai multe ţări străine, legea sa personală este legea ţării în cu care această persoană are cele mai puternice legături. Dacă nu se poate determina legea personală a unei persoane în temeiul alineatelor anterioare şi persoana în cauză nu are niciun domiciliu, atunci legea sa personală va fi stabilită pe criteriul reşedinţei obişnuite (reşedinţa obişnuită este locul unde o persoană locuieşte pentru o perioadă mai lungă de timp fără intenţia de a se stabili acolo; art. 12 alin. (2) din DDPI). Dacă o persoană are mai multe reşedinţe obişnuite şi unul dintre acestea este în Ungaria, atunci legea sa personală va fi dreptul maghiar.

Dacă legea personală a soţilor este diferită în momentul de referinţă, se va aplica ultima lege personală comună celor doi. Dacă aceasta nu există sau nu poate fi stabilită, se va aplica legea ţării în care cei doi au avut ultimul domiciliu comun. Dacă soţii nu au avut un domiciliu comun, se va aplica legislaţia naţională a instanţei sau a altei autorităţi. Modificarea legii personale a oricăruia dintre soţi nu aduce atingere relaţiilor patrimoniale (inclusiv obligaţiilor de întreţinere şi convenţiilor matrimoniale) stabilite deja între soţi.

(art. 11; art. 39 alin. (1)-(4) DDPI)

Ungaria a încheiat cu următoarele ţări tratate de asistenţă juridică bilaterală ce sunt de asemenea relevante pentru stabilirea legii aplicabile: Albania, Belarus, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cuba, Republica Cehă, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Polonia, România şi Vietnam.

1.2. Au soţii posibilitatea de a alege legea aplicabilă? Dacă da, care sunt principiile care guvernează această alegere (de exemplu, legislaţiile alese, cerinţe formale, principiul retroactivităţii)?

Dreptul maghiar nu permite soţilor să opteze pentru legea aplicabilă.