Páry v Estónsko

Páry v Estónsko

Páry v Estónsko

1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

Ak si manželia podľa Zákona o medzinárodnom súkromnom práve nevybrali rozhodné právo, uplatňuje sa na ich majetkové pomery rozhodné právo pre všeobecné právne dôsledky manželstva v čase, keď manželia uzavreli manželstvo. Všeobecné právne dôsledky sú stanovené podľa práva krajiny, v ktorom majú manželia spoločné bydlisko. Ak manželia nemajú spoločné bydlisko, uplatňuje sa právo krajiny spoločného občianstva. Ak majú manželia pobyt v iných štátoch a majú odlišné občianstvo, všeobecné právne dôsledky manželstva sa stanovia na základe práva štátu ich posledného spoločného bydliska, ak má jeden z manželov ešte stále bydlisko v tomto štáte. Ak na základe uvedených dôvodov nie je možné určiť rozhodné právo, uplatňuje sa právo krajiny, s ktorou sú manželia najviac spojení iným spôsobom.

Rôzne pravidlá na základe medzinárodných dohôd ( o právnej pomoci) sa použijú v prípade, že manželia alebo jeden z manželov je štátnym príslušníkom Lotyšska, Litvy, Poľska, Ruska alebo Ukrajiny alebo ak manželia bývajú v týchto krajinách.

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Podľa Zákona o medzinárodnom súkromnom práve si manželia môžu vybrať rozhodné právo pre svoje majetkové pomery. Môžu si vybrať buď právo štátu bydliska jedného z manželov alebo právo štátu občianstva jedného z nich v čase výberu práva.