Páry v Taliansko

Páry v Taliansko

Páry v Taliansko

1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

Ak sa nedohodnú manželia inak, ich majetok podlieha rozhodnému právu upravujúcemu ich osobné vzťahy, t. j.:
  • ich spoločnému vnútroštátnemu právu, ak majú manželia rovnaké občianstvo;
  • právu štátu, v ktorom prevažne prebieha ich manželský život v prípade, že majú rôzne občianstva alebo niekoľko spoločných štátnych oobčianstiev (§ 29 a 30 zákona č. 218 zo dňa 31. mája 1995).

Taliansko v tejto veci neratifikovalo žiadne medzinárodné zmluvy.

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Áno, manželia si môžu zvoliť rozhodné právo. Môžu sa dohodnúť, že ich majetok bude upravovať právo štátu, ktorého je aspoň jeden z nich občanom, alebo právo štátu, v ktorom má aspoň jeden z nich bydlisko. Požiadavky na formu a obsah zmluvy o výbere rozhodného práva sa riadia zvoleným právom alebo právom štátu, v ktorom bola uzavretá zmluva o voľbe práva (§ 30 zákona č. 218 zo dňa 31. mája 1995).

Minimálnou požiadavkou na jej formu je, aby bola uzavretá v písomnej forme. Zmluvu možno uzatvoriť alebo zmeniť kedykoľvek. Zmluva nemá spätný účinok a môže byť obsiahnutá v zázname o uzavretí manželstva.